Innovativ samarbetsform för iTunnan och NSR

NSR är en av flera partners som pilottestar metoden OPI, Offentlig-Privat-Innovationssamarbete, i projektet Cleantech TIPP. OPI är en metod som främjar innovationssamarbeten mellan privat och offentlig sektor. Förra veckan blev NSR första aktören i Sverige att få på plats ett OPI-avtal i sitt pilotprojekt. Avtalet skrevs mellan VP-företagen NSR och iTunnan.

Under drygt 40 år har NSR ständigt sökt nya lösningar på traditionella utmaningar. Men för att skapa innovation behövs samarbete över gränserna.

I Danmark har OPI-metoden använts ett tag med gott resultat och projektet Cleantech TIPP drivs nu över Öresundsregionen för att utveckla metoden och få fler aktörer att samarbeta och testa. Cleantech TIPP står för Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement, testbädd för innovativ offentlig upphandling, projektledare är danska Gate 21.

NSR deltar med pilotprojektet On Demand – digitalisering av NSR

En av de som är del i projektet för NSR är Björn Jacobsson:

– Avfallssektorn har traditionellt sett varit analog. På senare år har digitaliseringen nått branschen genom ruttoptimeringsprogram och läsplattor i sopbilarna. Något som gett oss möjligheterna att styra driften och ge service på ett helt annat sätt än för några år sedan, säger han.

Syftet med NSR:s pilotprojekt är att testa tekniska lösningar för att koppla avfallsbehållare mot ett lokalt nätverk och skaffa kunskap om hur behovsanpassad tömning kan fungera. Vilket resultat ger det för kund och leverantör? Och hur kan tekniken fungera?

Pilotprojektet ger NSR, förutom insyn i framtidens digitala avfallssektor, också en möjlighet att testa OPI som verktyg för innovation i kommunal verksamhet. Konceptet OPI är en för-studie till upphandling i de lägen då lösning eller marknad är i sin linda eller helt okänd. Metoden ska öppna upp för juridiskt säkra samarbeten mellan offentliga och privata parter.

-Men metoden är fortfarande under utveckling och vi är testpiloter med allt vad det innebär. Vi har lagt mycket tid -på den juridiska processen hittills i projektet för att utveckla avtal som gör samarbetet säkert för alla parter, berättar Björn Jacobsson. Nu vill sätta igång att utveckla och testa teknik.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska