Plastförpackningar i framtidens kompositslipers

Vera Park-aktören TMR, har tillsammans med Plaståtervinning i Wermland, utvecklat en kompositsliper för järnvägen. I processen används hushållens plastförpackningar som råvara. Under två år har kompositsliprarna testats av Trafikverket och Inlandsbanan med ett positivt resultat. Så pass positivt att Trafikverket i en innovationsupphandling nu valt ut att gå vidare med TMR:s slipers. Sliprarna har motstått det bistra vinterklimatet norr om Sveg och klarat omfattande och tung trafik utan att visa minsta tecken på påverkan.

I dagarna har TMR också levererat de första kompositsliprarna till kund, det är Jernhusen som köpt 1500 slipers till Luleå, för upprustning av en större rangerbangård och växlar.

Tekniken löser på ett unikt sätt flera av marknadens problem. Trafikverket står inför en utfasning av dagens cancerogena kreosotslipers. Enbart i Sverige beräknas cirka 400 000 furuslipers behöva bytas ut per år. Komposit kräver ingen sortering av insamlade platsförpackningar i olika typer av plaster. En sortering som är ganska dyr och relativt ineffektiv, enligt pressmeddelande från TMR.

Dessutom har marknaden problem att finna avsättning för vissa typer av plaster. TMR skapare härmed en efterfrågan som ökar incitamentet att samla in och återvinna plastförpackningarna. Kompositslipers fungerar också utmärkt tillsammans med furuslipers och går därför till skillnad mot betongslipers att använda vid underhållsarbeten.

Att kompositslipers passar väl in i den cirkulära ekonomin är ganska klart. TMR återanvänder insamlad plast genom att mala ner och pressa ihop den till en kompositsliper. Efter cirka femtio års användning mal de ner slipern, gör om processen, till en ny sliper. Mer cirkulärt kan det inte bli.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska