Besök i Gaias nya fabrik

Nu har Vera Park-företaget GAIA Biomaterials hittat en ny adress och en större mer ändamålsenlig lokal för sin tillverkning av bionedbrytbara produkter av biodolomer. Och igår den 15 augusti höll man en mindre invigning och kick-off för samarbetspartners och anställda. I de nya lokalerna på Bunkagårdsgatan i Helsingborg har man också möjlighet att i framtiden ta ännu större plats, om behov uppstår. Syftet med dagen var också att få igång LIFE-projektet Biodolomer for Life, där Öresundskraft är nya medlemmar.

Gaias vd Peter Stenström inledde med att berätta om fabriken och vilka möjligheter de har nu, och sedan berättade Åke Rosén om Gaias historia och framtiden med de nya produkterna och materialet. NSR:s Angelika Blom berättade om alla de tester som man genomfört inom ramen för LIFE-projektet och de tester som i framtiden ska genomföras, även Martin Dyberg, kommunikationsansvarig för Vera Park berättade om alla de kommunikationsinsatser som ägt rum under perioden. En rundvandring skedde också efter lunch.

Åke Rosén, Gaias grundare
Gåva från NSR till Gaia
sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska