Biodolomer- en av trettio innovationer inbjudna till Bryssel

EU LIFE projektet ”Biodolomer for LIFE” representerade av Åke Rosén och Jan Boberg, GAIA Biomaterials  tillsammans med Eva Stål, Öresundskraft/NSR har varit i Bryssel på en tvådagars konferens som heter Industry Days. Projektet var inbjudet av EU-Kommissionen som ett av 30 innovativa projekt som gavs möjligheten att visa upp sig inför 1500 intressenter från den europeiska industrin, handeln, fackföreningar, nationella och regionala myndigheter och civil samhället. Fokus var hållbarhet, digitalisering och globalisering.

Ordförande för EU-Kommissionen Jean-Claude Junker öppnade konferensen, den tredje i ordningen med att bland annat poängtera hur viktigt det är att medlemsländerna satsar på innovation för att stärka EU’s konkurrenskraft i världen. Samtidigt som utställningen pågick så var det många intressanta seminarier som alla syftade till att diskutera EU’s framtid och vilka nya krav som ställs då konkurrensen hårdnar globalt. Man diskuterade bland annat att man behöver förstärka det värdebaserade ledarskapet, digitaliseringens hot och möjligheter,  behovet av att se på utbildning på ett nytt sätt – man lär genom hela livet, möjligheter med AI(artificiell intelligens), hållbarhet som en förutsättning för att göra affärer i framtiden och vad som behövs inom framtida lagstiftning.

Biodolomer-projektet fick ett mycket positivt gensvar från besökarna eftersom hela världen just nu letar efter möjligheter att ersätta den fossila plasten. Vi hade fullt upp med att presentera fördelar med den biobaserade plasten vilket resulterade i ett flertal inbjudningar.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska