Verapark Circularity – huvudpartner till A Sustainable Tomorrow

För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och flerdimensionell samverkan som leder till ökad affärsnytta. Årets upplaga av hållbarhets- och framtidskonferensen A sustainable Tomorrow arrangeras den 18 september på Dunkers Kulturhus i Helsingborg.

Verapark Circularitys vd Kim Olsson berättar om varför man engagaerar sig i A Sustainable Tomorrow.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?

  • Vera Park jobbar endast i samverkan med privata aktörer, offentliga aktörer och akademin för att utveckla hållbara lösningar inom avfallsteknik. A Sustainable tomorrow fokuserar på hur samverkan mellan dessa kan öka och förbättras med särskilt fokus på näringsliv, säger vd Kim Olsson.

Hur bidrar ni till en hållbar morgondag?

  • Genom att se till att avfall i första hand inte uppstår och i andra hand att ta fram nya lösningar på hur avfallet kan återvinnas.

Vilken är den viktigaste hållbarhetsfrågan för er 2019?

  • Vår viktigaste hållbarhetsfråga är att vi fortsätter vara öppna för nya sätt och perspektiv att se på gamla problem och lösningar i syfte att generera effektivare kretslopp.

A Sustainable Tomorrow arrangerar bland annat en årlig hållbarhets- och framtidskonferens för att sammanföra hållbara aktörer från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi. https://asustainabletomorrow.com.se

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska